Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3". Bij het eiland Claudia beliep het schip storm, zoodat het verlicht werd en in nood was, en eindelijk schipbreuk leed.

Paulus, bemoedigd door een gezicht, sprak den opvarenden moed in, v. 21—26. De hoofdman verzette zich, vooral ter wille van Paulus, tegen het voorstel der krijgslieden, om de gevangenen te dooden, v. 42, 43, zoodat allen, 276 zielen, behouden aan land kwamen.

Dit was ook daaraan te danken, dat Paulus den scheepslieden met de hulp der krijgsknechten had belet te vlieden, v. 32.

40. Men was nu op het eiland Melite, waar de schipbreukelingen vriendelijk werden ontvangen, en Paulus als een god werd beschouwd, omdat hij een adder in het vuur had afgeschud.

Paulus genas ook den vader van Publius, den voornaamste van het eiland, die hen vriendelijk herbergde, v. 7—9. Ook andere kranken, v. 9.

50. Drie maanden later vertrok men met het schip Castor en Pollux naar Puteoli, waar Paulus broeders vond, en 7 dagen bleef, v. 14.

6°. De broeders te Rome kwamen Paulus tot de Drie Taveernen tegemoet.

70. Men liet Paulus toe, met den krijgsknecht, die hem bewaarde, op zichzelven te wonen, v. 16. Hij ontving gedurende de twee jaren, die hij op deze wijze doorbracht, allen die tot hem kwamen, v. 30, 31.

Drie dagen na aankomst liet hij de voornaamste Joden ontbieden, v. 17. Zij hadden geen bericht aangaande hem ontvangen, v. 20.

Op een daartoe bepaalden dag heeft hij hun Christus verkondigd, v. 23, en toen zij zijne woning onderling twistende verlieten, heeft hij afscheid van hen genomen met het woord des Heeren tot Jesaja, Jes. 6:9, 10: Joh. 12 : 40, dat hij ook thans en hier vervuld zag.

Sluiten