Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CORRIGENDA bij „Radicale Finantieele Scheiding van Kerk en Staat" (looi- Dr. J. VAN LONKHUIJZEN.

Blz. 23 regel 6 v. b. staat: questie, lees: quaestie. „ 29 „ 12 „ „ „ Zuid-Hollond en Utrecht, leesr

Zuid-Holland. Zeeland en Utrecht. „ ,, ., 14 v o. „ eeredienst, lees: Eeredienst. 37 „ 13 ,, ,, ,, Molenaars „Advies", lees: Molenaars ,.Adres''.

„ 43 „ 11 „ ., ,, haar ... haar, lees: hun ... hun. „ 56 ,, 7 ,, „ „ als in 1869 in Ierland geschiedde,

lees: als waarop dit in 1869 enz. „ 62 „ 22 „ „ „ dezer, lees: dier. ,, „ „ 16 en 15 v. o. staat: zij, lees: hij. „ ,, 1 v. o. staat: de val, lees: den val.

., 63 „ 9 ,, „ ,, zij, lees: deze.

Sluiten