Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(124)

hemzelven opgesteld en geschreven l), waaruit zou moeten blijken, dat Worsley den dienst voor ds. Bdrdett als predikant had waargenomen. Anders kan ik niet bevestigd worden, had Worsley een hunner van uit Middelburg geschreven. 3) En de parochianen, tot wie het verzoek kwam, zagen er geen bezwaar in, om zulk eene nietszeggende verklaring te teekenen. Ze zouden den dominee er maar buiten laten; want deze zou toch niet willen teekenen. Maar nu hadden zij er spijt van naar hun zeggen aan dominee. En bijaldien het weer mocht voorkomen, zouden ze voorzichtiger zijn. s) //De menschen

') „As he by letter acknowledged himselfZie Sentence of the qualified college.

i) Zie schrijven van ds. Burdett aan ds. Holden te Maldon (Essei) in dato 19 Augustus 1760, waarin ook eene copie van Worsley's schrijven uit Middelburg in dato 13 Maart 1760 aan den heer Murton, koster te Newington.

Daarin schreef Worsley o. a.: „The church there (Middelburg) . . . desire no more, than that some of my friends would only certifv, that they knew me at Newington, when I preached for Sir Hugh Burdett, vicar of the said place, tho' it appear'd I was not in orders. They have themselves ordain'd me according to the form of ordination in an assembly, they call the classes; but I cannot be established, till I receive this favor from my friends at Newington of my living there."

3) Ds. Burdett vindt zelf die handelwijze van zijne gemeentenaren zonderling en vreemd, doch niet zoo vreemd als het sommigen lijkt. „This Worsley you must note", schrijft hij aan collega Holden, „heretofore a broker in London, comes and settles hmself at Sittingbourn, feigns himself to be in orders, hires the vicaragehouse of mr. Bland, sets op a school and immediately acquires two neigbouring curacies; this was in the spring in the year 1757, at which time he was not cnrate to me; in the month of October one of his curacies was wanted for the vicars own son, I think; well then, as I was absent npon a visit to my relations, who so handy as Worsley, so he gets my curacy promising at the same time not to leave it under two moHths notice. But notwithstanding that he meets with a temptation to break his word and does it; for the curacy of Milton was vacant, a more valuable curacy, so he accepts of that. Bnt he had not serv'd that long, before mr. Gregory, the vicar, hears a whisper, that he was not in orders; npon this mr. Gregory gces to him and requires to see his letters of orders; Worsley tells him, that he had left them in the hands of his good friend Doctor Somebody, I forget whom; but no matter mr. Gregory writes to this doctor, and the doctor answer'd, that all he knew of Worsley, was, that he had been a broker broken, or to that elïect, and that consequently he could not be in orders at all. Upon this

Sluiten