Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Abonneert U

— — zoo ge dit nog niet reeds deed, op het — —

Gereform. Weekblad

orgaan tot verspreiding der Geref. beginselen, onder Hoofdredactie van Dr. J. D. DE LIND VAN WIJNGAARDEN, te Putten en mede-redactie van de heeren Ds. M. VAN GRIEKEN te Ameide, Ds. M. JONGEBREUR te Veenendaai, en L. F. DUYMAER VAN TWIST Lid der Tweede Kamer, te 's Gravenhage.

De abonnementsprijs bedraagt slechts f 0,80 per half jaar, franco per post, bij vooruitbetaling.

Het blad verschijnt Vrijdagavond.

Proefnummers worden op aanvrage gaarne verstrekt door den Uitgever J. P, HARDENBOL, Oudwij^eweldstraat 1, en door de Administratie S. IV. VERPLOEG, Zandhofschestraat 84, Utrecht.

Sluiten