Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ganisatie worden herzien, omdat de Gemeente van Christus recht heeft op haar belijdenis en op hare vrije beweging in de wegen van Gods getuigenis.

Onder de opperhoogheid van Christus regeere de kerk zich zelve en spreke recht en geve wetten door den kerkeraad als haar orgaan — in alles gebonden aan Gods Woord, gevoelende elkanders leden te zijn en daartoe samenkomende in Classicale vergadering en Provinciale en Nationale Synoden, zooals van ouds gewoonte is geweest.

De kerk worde weer zich zelf — belijde den Naam van haar Heer en koning — en ervare: „wat vree heeft elk, die Uwe wet bemint, zij zullen aan geen hinderpaal zich stooten."

Hoe zullen wij dan ooit tot oplossing van het kerkelijk vraagstuk komen?

Wij willen helt nog eens herhalen: wat zou het heerlijk zijn, wanneer alle menschen in één kerk zouden kunnen samen wonen en zoo de Hervormde (Gereformeerde) Kerk de kerk van héél de natie kon zijn.

Maar juist om dat héél de historie van onze kerk bewijst, dat er tal van geesten onder ons volk heerschappij voeren, die de Regeering met de hand der Synode gedwongen heeft, om in één huis saam te wonen, waarbij dan natuurlijk de waarheid moest verkracht worden en den Naam des Heeren smaadheid worden aangedaan — willen wij het openlijk bekennen, dat dat ons geleerd heeft, dat er Igeen andere en geen eerlijker oplossing is, dan dat de Regeeringsdaad van 1816—'52 worde te niete gemaakt en uit elkander gaat, wat niet bij elkaar behoort — dan zal bij elkander komen wat van één belijdenis is: de Gereformeerden in onze Hervormde kerk — de anderen in hunne eigen gemaakte tenten, om daar voor eigen gemaakte afgoden te knielen en te leven naar eigene inzettingen.

Of dat dan gjeen verscheuring van onze kerk zal geven?

Ja — gewisselijk. Althans van ons tegenw. kerkgenootschap, zooals dat sedert 1816 bestaat.

Maar een verscheuring, zooals er verscheuring plaats

had in Jakobs huis, toen hij gereed stond om het land Kanaan binnen te gaan, komende uit Mesopothamië —

Sluiten