Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moed het diaconaat te reorganiseeren. Laten zij het stof van conservatisme van zich afschudden, de sleur prijs geven, opdat het diaconaat geleid worde in nieuwe banen, zich aanpassend aan nieuwe toestanden. Worde de kerk weder, mede door herleving van het diaconaat, als de gemeente des levenden Gods een pilaar en vastigheid der waarheid.

In de waarheid is ook de lichtglans der liefde.

Immers, die zijnen broeder niet liefheeft, dien hij gezien heeft, hoe kan hij God liefhebben, dien hij niet gezien heeft. Daarom zegt ook Jacobus: Een onbarmhartig oordeel zal gaan over dengene, die geene barmhartigheid gedaan heeft.

Dat geldt ook de kerk, die haar roeping verwaarloost, die nalaat te doen hetgeen haar door God te doen gegeven is.

Sluiten