Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den Bond van al wat vuil en leeliik is verdacht te maken" en „dat ze elke voorkomende gelegenheid gebruikt om de arbeiders en middenstand die een trede naar boven willen, terug te slingeren naar den afgrond van het proletariaat". „Godsdienst wordt in een adem genoemd met „vooroordeel, onverstand en onverschilligheid" en daarvan gezegd dat ze leeraren: „Gaat onbeperkt uw gang".

Het tweede, door een geneesheer geschreven, begint aldus: at moet het standpunt van de vrouw zijn tegenover de vruchtafdrijving? De vrouwen moeten er tegen zijn. Niet omdat de kerk en staat den abortus verbieden; want och, die trekken er zich anders ook niet te veel van aan als de vrouw geen raad meer weet! Ook niet omdat de moralisten het verbieden; die verbieden zooveel! Maar omdat — hoe men het wendt of keert — het wegmaken van zwangerschap, zelfs wanneer deze pas is ingetreden, altijd in meerdere of mindere mate een gevaar oplevert voor de gezondheid van de vrouw". Bij aandachtige lezing kan 't niemand ontgaan, dat uit beide geschriften eenzelfde geest zich uitspreekt. ^ aartoe dat afgeven van Br. Rutgers op kerk en staat en de moralisten in plaats van de hulp te waardeeren welke hij in deze zaak ontvangt, zooals te verwachten was. Waartoe in „voor of tegen het N. M." de bedoelingen van de Anti N. M. Bond in zulk ongunstig daglicht gesteld en godsdienst met „het bekende trio ' gelijk gesteld!

Al voortlezende — de geheele bibliotheek van den Anti N. M. Bond uit — werd ik steeds meer getroffen door het feit, bepaalde gedachten en bepaalde denkbeelden min of meer duidelijk uitgesproken, telkens terug te vinden en werd het me steeds duidelijker dat het X. M. niet is een vraagstuk dat op zich zelf staat, doch dat het verband houdt, met de moraal, de economie en de natuurphilosophie of juister gezegd met een bepaalde richting op t gebied der moraal, der economie en der natuurphilosophie, de mechanische (materialistische). De denkbeelden daarover concentreeren zich dan ook in één enkel wortelbeginsel, dat in de historie bekend staat als het beginsel der Revolutie.

In deze studie zal ik trachten, dit uit de litteratuur zelf te bewijzen en tevens aantoonen de analogie welke ongetwijfeld bestaat

Sluiten