Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nieatie methode voordoen, zooals ook na liet gebruik der N. M. middelen ; doch bij een „verstandig" gebruik zullen deze te voorkomen zijn. De gevolgen van een verkeerde toepassing nu mogen niet ten laste gelegd worden aan een goede toepassing, zooals ook het misbruik geen motief is tegen het gebruik. Hoe zou men ook moeten verklaren dat de permeatie methode bij een gezond mensch nadeelig zou werken, terwijl 't toch gebleken is, dat deze methode bij zwakke doodzieke kinderen zonder nadeel verdragen wordt? zou ik willen vragen zooals ook prof. Treub :) in zijn pleidooi voor 't onschadelijke der N. M. vraagt: „en hoe zou hij (de gynaecoloog) moeten verklaren, dat een door hem ingebrachte ring geen kwaad doet, maar een door de patiente zelf ingebrachte ring dit wel zal doen? Dat is kortweg onmogelijk

Zelfs is het gebruik der sonde te prijzen op een zelfde wijze als Dr. Rutgers 3) de N. M. middelen m.1. als „een verbetering door de reinheid, onafscheidelijk daaraan verbonden", welke reinheid ook onafscheidelijk verbonden is' aan de sondage of permeatie methode.

Voortaan zal voor sommigen als een onzedelijke dwang gelden 't verbod van bepaalde spijs of drank terwille zijner gezondheid, welken raad men „wellicht zelf niet behoeft op te volgen", zooals ook de eisch van onthouding, waar 't noodig is, als onzedelijke dwang wordt gehouden, en dat zelf wellicht niet behoeft na te komen. „Trouwens (zoo zegt W. Fr.:i) waarom zou de mensch niet het recht hebben om ter verhooging van wat hij als zijn levensgeluk aanmerkt, de middelen aan te wenden die binnen zijn bereik liggen en die zonder benadeeling van anderen kunnen worden toegepast ? Heeft niet de strenge Kant reeds opgemerkt: „dasjenige was keinem Menschen ein Nachtlied zufügt, ist nicht unmoralisch ?" En waarom zou men zich dan in zijne gedragingen, indien deze aan die voorwaarde voldoen 4) door anderen die een afwijkende levensbeschouwing huldigen, de wet moeten laten voorschrijven ten opzichte van datgene wat men als zijn geluk beschouwt of als zijn plicht aanmerkt ?"

1) Prof. Hector Trenb, 1. c. pag. 531.

2) Dr. J. Rutgers. In naam der zedelijkheid, pag. 15.

3) Dr. C. J. Wijnaendts Francken. Sociale Vertoogen pag. 96.

4) En ook bij de penneatie-methode wordt aan dezen eisch voldaan.

Sluiten