Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoodat dat dier geruimen tijd kan eten, zonder dat er iets in zijn maag komt. En zooals prof. Dührsen de castratie van eene vrouw om sociale redenen een vooruitgang noemt op N. M. gebied (Dr. Keppel vindt zoo'n echt 't ideaal van het N. M. huwelijk) is ook de slokdarm fistel als een vooruitgang aan te merken. En men zal zich niet ontzien den naam van Jenner door 't slijk te sleuren, zooals ook Mr. v. Houten ') dat doet ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van den Bond, hem noemende .den vader van het N. M.'

Wanneer eenmaal 't onaangename van het gebruik der sonde overwonnen is, zal gevraagd worden: „Hoe is 't mogelijk, dat er tegenwoordig nog een bond moet bestaan en strijden voor zoo iets eenvoudigs, dat men bij 't eten en drinken rekening moet houden met de omstandigheden en zijn constitutie." Zooals ook Mr. v. Houten ') bij 't 25 jarig bestaan van den N. M. bond uitroept: rHoe is 't mogelil k. dat er tegenwoordig zoo'n geheele bond moet bestaan en strijden voor zoo iets eenvoudigs als dit beginsel, dat men bij de vermeerdering van het gezin rekening moet houden met de omstandigheden van het gezin en de gezondheid van de moeders! Hoe is het mogelijk dat men daar vroeger geen behoefte aan had". En in euvelen moed zal de man met de slokdarm fistel uitvaren zooals Mr. v. Houten „tegen de domheid der kerk die de voordeelen maar niet kan inzien" en onbewust van de slavenketen die hem omknelt, en blind voorware vrijheid, zal hij tegenover zijne gecastreerde vrouw zich verheffen op den vooruitgang in de heerschappij over de natuur sedert den tijd, toen de Romeinsche keizer nog op primitieve wijze het overtollige uit zijn maag moest verwijderen en dan zal hij roemen over „de twee grootste overwinningen op de natuur behaald ! Waarlijk! „Das Schrecklichste aller Schrecken, das ist der Mensch in seinem Wahn".

Uit deze analogie is een meer onbevooroordeelde indruk te ontvangen van de beteekenis van het N. M. en van de kracht of beter gezegd zwakte der argumentatie doch als zoodanig kan ze geen richtsnoer geven, waarnaar men de handelingen van zich zelf en die zijner medemensehen beoordeelt als goed of slecht. Maatstaf

1) Zie: Het gelukkig gezin" le Ser. no. 3.

Sluiten