Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

' Het hooge belang der Hervormde Kerk als Volkskerk

BIJ EEN VERGETEN GRONDWETSARTIKEL

(Art. 171, al. 2)

DOOR

Dr. P. J. KROMSIGT,

Ned. Herv. Predikant te Rotterdam.

LEGER- EN VLQOTPREDIKANT " IN ALGEMEEiMEN DIENST

De mensch zal bfl brood alleen niet leven, maar bij alle woord, dat door den mond Gods uitgaat.

Matth. 4 : 4.

Rotterdam D. VAN SIJN & ZOON 1908.

Sluiten