Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en geeft alzoo getuigenis, aan de wereld, dat zij, wier oog op God is, goeden moed hebben, en optrekken in de kracht huns Gods. Amen.

PSALM 42 : 5.

Maar de Heer zal uitkomst geven,

Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt:

'k Zal in dit vertrouwen leven,

En dat melden in mijn lied.

'k Zal Zijn' lof zelfs in den nacht Zingen, daar ik Hem verwacht, 1 En mijn hart, wat mij moog' treffen,

Tot den God mijns levens heffen.

Sluiten