Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij zal komen! Gij zult Hem zien. Dan zult gij verstaan dat Hij, de heerlijke, u op Zijn weg voerde, en u bekwaamde en bewaarde. Hij zal u verheerlijken bij zich zeiven. Gij, die Hem gevolgd zijt, Zijn lof zal in uw mond zijn; en gij zult Hem de eere geven! Amen.

PSALM 73 : 13.

Wien heb ik nevens U omhoog?

Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog Op aarde nevens U toch lusten?

Niets is er, daar ik in kan rusten:

Bezwijkt dan ooit in bittere smart,

Of bangen nood, mijn vleesch en hart,

Zoo zult gij zijn voor mijn gemoed Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed.

Sluiten