Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in één nummer soms meermalen, de schrijver moet klagen van niet te zijn en te worden begrepen. Nu komt het wel eens voor, dat niet dadelijk iemands bedoeling wordt gevat, maar zoo opvallend als het hier het geval is, behoort wel tot de zeldzaamheden Nu ligt het wel

eenigszins voor de hand, dat wanneer men Nieuwe Banen opent, de mogelijkheid van niet begrepen te worden heel wat grooter is dan in elk ander geval, maar het is hier toch al heel sterk. We zouden daarom met bescheidenheid in overweging willen geven, de Nieuwe Banen voorloopig te sluiten, zich te bezinnen, en dan daarna te trachten het zóó te zeggen, dat er althans geen gegronde aanleiding meer is tot de zoo telkens herhaalde klacht: „niet begrepen!""

Heb ik inderdaad Dr de Hartog onrecht gedaan?

„Volgens hem — aldus sprak ik uit — is de feitelijkheid der feiten in historischen zin van heel weinig belang, en komt alles aan op de eeuwige waarheid, die aan deze feiten ten grondslag ligt

„Tusschen Dr de Hartog en ons gaapt een klove, omdat hij de Christelijke religie eene philosophische kunstbewerking doet ondergaan, waardoor zij ophoudt Christelijke religie te zijn. Door de waarachtigheid der Heilsfeiten los te laten geeft hij prijs het geloof, gelijk dit door de Christelijke Kerk aller eeuwen is omhelsd en in hare belijdenissen uitgesproken

„Dr deHartogis bezig, de „gemeente" een weg op te voeren, die leiden moet tot verlies van haar geloof en haar hoop. En dubbel gevaarlijk wordt dit, omdat hij zich niet schaart aan de zijde van ongeloovigen en

Sluiten