Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn niet anders dan mogelijkheden, waarover slechts kan worden getwist. Maar: met het feit van heden, gelijk 't in u zelf is belichaamd en verwerkelijkt. Toon dien verwerpers, dat gij een wedergeborene, een bekeerde, een geloofsverzekerde zijt, dat het eeuwige Woord in u is vleeschgeworden. „De wereld vraagt u: bewijs mij, dat Jezus geleefd heeft. En gij komt met het te boek gestelde historische, ik met het vleeschgeworden, eeuwige Woord. Het eerste kan geloochend worden, het tweede niet — zonder zich te verharden", (blz. 52)

Eene dergelijke methode-verandering nu, die begint met desnoods de feiten prijs te geven, is geoordeeld. Langs metaphysischen weg komt men op die manier niet tot de herovering van het historische feit.

Voor de Hartog is niets verloren, al kon historisch worden uitgemaakt, dat Jezus nooit heeft geleefd,,,omdat Jezus Christus dezelfde is heden en tot in alle eeuwigheid". (bl. 52)

Tegen een dergelijke methode komt de Christus zelf op. Hij gaf het historische niet prijs, noch verlaagde dit tot iets toevalligs. Tot de Emmaüsgangers sprak hij: „O onverstandigen en tragen van hart, om te gelooven al hetgeen de profeten gesproken hebben! Moest de Christus niet deze dingen lijden, en alzoo in Zijne heerlijkheid ingaan?" (Luc. 24:25, 26)

Gaat het nu aan, met een beroep op Hebr. 13:8 „Jezus Christus is gister en heden dezelfde en tot in der

zich naar Najoth, waar Samuël zich bevond. En daar profeteerde Saul voor het aangezicht, in tegenwoordigheid van Samuël. Nog eens: waar is hier de „tegenstrijdigheid"?

Sluiten