Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

indruk Laurillard's prediking op de Vorstin gemaakt heeft, blijkt wel uit het feit, dat Prins Hendrik den 23stea April 1908 namens zijne Gemalin den grijzen prediker persoonlijk een bezoek bracht. Het hof was toen in de hoofdstad, en Laurillard was door ziekte verhinderd ter audientie te gaan.

De kracht van Laurillard's welsprekendheid op den kansel schuilde in hetgeen hij daar vermeed en in hetgeen hij er wist te geven. Hij heeft op den kansel vermeden : onderwerpen van actueele politiek. Nooit is hij in de kerk opgetreden als verkiezings-agent. Op vaderlandsche gedenkdagen heeft hij gegloeid en doen gloeien van liefde voor den geboortegrond, de volkszonden gegeeseld, Neêrland's stralende geschiedenis hoog gehouden, het Oranjehuis geëerd — maar politieke vraagstukken heeft hij gelaten buiten de kerk. Vermeden heeft Laurillard op den kansel: vertoon van geleerdheid. Geregeld waren onder zijne hoorders de fijnste hoofden op te merken, en toch kon een kind zijn prediking begrijpen. Vermeden heeft hij op den kansel: uitsluitend sociale en oeconomische quaesties. Hij heeft altijd begrepen, dat op den kansel te huis behooren: onderwerpen van algemeen menschelijk karakter; dat in de kerk de harten moeten worden verbrijzeld en veredeld en verzacht, en dat de quaesties van socialen en oecomischen en philanthropischen aard te eerder worden uitgemaakt, naarmate de harten der menschen spoediger worden verbeterd. Vermeden heeft Laurillard op den kansel: strijd over dogmatische onderwerpen. Sedert 1854 werd op het gebied der godsdienstwetenschap veel ontdekt en veranderd. Laurillard was geen domper, was niet achterlijk. Hij las zijn bijbel in de grondtalen, hij kende zijn historie, hij was van de resultaten der critiek op de hoogte. Maar

Sluiten