Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1891 en op twee honderd negen-en-zeventig artikelen in „De Navorscher".

Bijbel en Volkstaal was het antwoord op een prijsvraag, uitgeschreven door de Hollandsche Maatschappij van Fraaie Kunsten en Wetenschappen, en werd met goud bekroond. De Maatschappij liet het werk drukken en onder hare leden verspreiden. Bovendien werd het voor het publiek uitgegeven en beleefde die uitgave een tweeden druk. Mocht iemand het geschrift nog niet kennen, hem zijn nog eenige aangename uren bewaard. Yan de droge stof heeft de schrijver een boeiend werk weten te maken, van vernuftige opmerkingen en wijze lessen vol. Aan het eind gekomen staat de lezer verwonderd over Laurillard's kennis én van den Bijbel én van zijne moedertaal.

Sprokkelhout is eene alphabetisch gerangschikte verzameling van letterkundige en geschiedkundige bijzonderheden; Op uw stoel door uw land een reeks van wetenswaardigheden ten opzichte van ongeveer achthonderd gemeenten van Nederland.

Yan de dingen, door ieder onzer dagelijks genoemd, maar waarvan de meesten onzer den oorsprong noch de beteekenis kennen, zocht Laurillard het fijne op: waar „Koppermaandag" van daan komt, hoe „Paschen" wordt bepaald, hoe het getal „pi" is te onthouden, kortom: aan duizend en meer onderwerpen heeft hij zijn aandacht gewijd. Had iemand een verhandeling gehouden, over welk onderwerp dan ook, in de pauze of na den afloop voegde Laurillard er iets aan toe, aan de anderen, waaronder de verhandelaar zelf, nog niet bekend. Laurillard was een verzamelaar en uitpluizer, die schatten van wetenswaardigheden heeft samengebracht met geduld en scherpzinnigheid, en aan die samenge-

Sluiten