Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9. Welke ernstige woorden sprak -Jozef tot haar ? „Zou ik zulk een groot kwaad doen en zondigen

tegen God ?"

10. Wat wedervoer Jozef door dit liegen? Onschuldig kwam hij in de gevangenis.

ELFDE LES.-

JOZEF.

1. Was de Heere met Jozef in de gevangenis?

Ja; Jozef won spoedig de gunst des gevangenbewaarders.

2. Waartoe bekwaamde de Heere hem bijzonder? Om droomen van den schenker en den bakker te

verklaren.

3. Waartoe was dit voor Jozef nuttig ?

Hij werd langs dezen weg bij koning Faraö bekend.

4. Hoe geschiedde dit?

Toen Farao ook droomde, wees de schenker op Jozef, die droomen kon uitleggen.

5. Wat gebeurde toen?

Jozef werd gehaald en legde Farao's droomen uit.

6. Wat voorzeide Jozef uit die droomen ?

Er zouden zeven vruchtbare en zeven onvruchtbare jaren komen.

7. Kwam Jozef toen weer in de gevangenis?

Neen; Faraö maakte Jozef tot regent van Egypte.

8. Welke wijze daad deed Jozef toen als regent ? Hij kocht veel koren op tegen den hongersnood.

9. Werd Jacob ook bekend met Jozefs voorspoed? Ja, Jakobs zonen kwamen bij Jozef, om koren te koopen.

10. Schrikten zij niet, toen zij hun broeder zagen? Neen; zij kenden hem niet, en Jozef hield zich eerst

vreemd.

11. Wanneer maakte Jozef zich aan hen bekend? Toen hij zag, dat hun gedrag beter was dan vroeger.

Sluiten