Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12. Welke belofte heeft de Heere dus vervuld? „Yreest niet, de poorten der hel zullen u niet overweldigen."

' 13. Welke belofte sal de Eeere nog vervullen? Dat alle knie zich eenmaal voor Jezus zal buigen.

14. Is daartoe oók een innig verlangen der geloovigen < Ja; zij roepen: „Kom Heere Jezus! Ja, kom haastig!

Amen

Sluiten