Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Den 16den September 1785 kon regenbogen zich te Franeker als student laten inschrijven. Waarom hij Franeker koos ? Ik vermoed dat hij zelf zoowel als kateubekg voorliefde hadden voor onderwijs in vrijzinnigen geest; en Franeker had nog altijd, tengevolge van de langdurige werkzaamheid van venema aldaar (1724—1774) den naam van vrijzinnigheid.

Daarbij hadden de Franekersche Theologiae Professores verschuir en manger een zeer goeden naam onder de mannen van wetenschap; al viel er van ratelband niet veel te wachten , daar diens gezondheid toen reeds zeer verzwakt was. Sedert 2 Juni 1788 heeft regenbogen te Franeker ook nog het onderwijs van j. van voorst ia exegese en dogmatiek mogen genieten

De geleerde Mr. w. b. s boeles deelt ons in zijn doorwrocht werk ,,Friesland's Hoogeschool en het Rijks-Athenaeum ie Franeker" (pag. 692 i.d Noot) ined!, wat regenbogen later in zijne „Verstrooide Gedachten" IV, 69, neerschreef aangaande verschuir : „Ik heb in 't bijzonder 't geluk gehad van zijn discipel geweest te zijn, en heb nog geenszins vergeten hoe ik 's geleerden mans vernuft bewonderde, wanneer hij, op "t voetspoor van den onsterfelijkcn schultens, de oorspronkelijke beteekenis der woorden opspoorde, en naar het voorbeeld van den grooten venema ons bekend maakte met den verheven zin der aloude Godsspraken, en met de hoog verlichte en ver vooruitziende begrippen der vrome Israëlieten"

Ook manger, de vriend van venema, wasbekend oin zijn degelijk onderwijs. De student de l'LLE zong hem toe:

Sluiten