Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„De lieer nu des vrcdes zelf geve u vrede allen tijd, in allerlei wijze; do Heer zij met u allen!"

O , in die onrustige tijden was dat eert woord voor een predikant, wien zijne gemeente na aan liet liart lag , om afscheid te nemen van hen, in wier zieleheil hij groot belang stelde !

Van Jutrijp en Hommerts ging regenbogen naar Stavoren Hoe krachtig hij daar werkzaam geweest is blijkt uit de kerkeraadshandelingen van de Ned. Hervormde gemeente aldaar.

Wonderlijk is het dat noch van zijn beroep naar Stavoren, noch van zijtio intrede, noch van ziin heengaan toen , hij als predikant naar Franeker werd beroepen in 1797 , iets in de notulen van den Kerkeraad dier gemeente gemeld staat. Evenmin van het beroep , de intrede of het heengaan van eelco tinga , regesbogen's voorganger te Stavoren , die van daar naar Iïeerenveen vertrok , en die 3 Juni 1799 a's professor te Franeker benoemd, daar recienbogens ambtgenoot worden zou

Dominns jacobüs bruining heeft zeer slechte notulen gehouden , als hij in Stavoren alleen daarvoor stond.

Toen bruin ING zeifin 17 79 van Latum in Gelderland naar Stavoren werd beroepen heeft Ds. c. i.imberger dat behoorlijk vermeld ; maar van het beroep en vertrek van twee zulke mannen als eelco tinga en johaskes hendr'k regenbogen waren , staat geen letter in de handelingen van den Kerkeraad van Stavoren ! Evenmin iets over het vertrek van Ds. c. umberger !

Maar genoeg blijkt uit het Notulenboek regenbogkn's krachtige werkzaamheid in de gemeente van

Sluiten