Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in deze behoorden genomen te worden, en dat de Eeiw. Kerkeraad daartoe aan de gemeente praoadviseerde, dat er drie kerkvoogden behoorden verkoren te worden , die, naar eeue te maken instructie , de beschikking over het kerkgebouw , de opkomsten en onkosten van hetzelve hebben moesten "

„Dit voorstel door de gemeente in overweging genomen zijnde, werd na gedane omvraag bevonden, dat alle leden met den E. Kerkenraad in deze eenstemmig dachten; wordende hierop het praeadvies in ten decreet verauderd.

„Hierna ging de gemeente over tot het stemmen van drie kerkvoogden, en bleken bij meerderheid van eteramen te zijn de navolgende personen :

Hans halterbeug

SlBKAKDUS CRAMER

Oede jans bakker.

„Vervolgens werd eene door den broeder hans halterbkrg vervaardigde concept-instructie voor de nienwe kerkvoogden aan de vergadering voorgelezen , welke na articulatim overwogen zijnde, met eenige alteratie werd goedgekeurd , met besluit teffens, dat aan hen eene copie, door de leden uit den E Kerkeraad onderteekend, zou worden ter hand gesteld; en luidt als volgt:

Instructie voor de nieuwe Kerkvoogden binnen Stavoren

Art. 1. De Kerkvoogden zullen het kerkgebouw van tijd tot tijd van buiten en van binnen wel, en naar vereisch van zaken en omstandigheden moeten onderhouden.

Art. 2. De Kerkvoogden zullen tot dien einde

Sluiten