Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

einde die zaak duz ten uitvoer te brengen, en wierd conform besloten."

Ik betwijfel dat man iu veel Kerkeraads Notulenboeken eene zoo soliede boliandolicg van belangrijke zaken iu zeer moeielijke tijdsomstandigheden zal vinden. Daardoor werd do geheele gemeente van Stavoren gebonden aan eene soort van nieuwe maar zeer noodige Kerkelijke organisatio; zij werd ook officieel gebonden o m f i n a n c i e e 1 e u steun te verleonen naar haar vermogen aan die Commissie die tot stand zou komen.

Wij kunnen niet anders dan regenbogen's hoogen ijver en zijne bekwaamheid bewonderen in hot tot stand brengen van nieuwe en noodige maatregelen aangaande het bestuur en beheer in de Ilervormdo Kerk in dagen toen het scheen dat alles op losse schroeven scheen te worden gezet door de besprekin gen , besluiten en maatregelen , gehouden en genomen in de Nationale Vergadering te 's Gravenhage En in al deze regelingen herkennen wij regenbogen's stijl eu manier. Ook uit de spelling der stukken , zoo geschrevene als gedrukte, herkennen wij hem. Overal dezelfde onzekerheid in de spelling aangaande de enkele en dubbele a, e en o , ook aangaande aa en ae, hetgeen ons bij den in Bentheim geborene en aan

Aiduz gedaan en b e slooteu in de Kerk te Stavoren den 25 May 1797

J. BRUINING. JERX JACOBS F. R. CÜPERUS P. HOLLANDER.

j. h. regenbogen

Praeses

Sluiten