Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nader onderzoekende ontdekte ik dat uit dezen echt geboren zjjn: (volgens het Doopboek )

1 margaretha , geboren I Sept. 1794, gedoopt 10 September 1794.

2 keinier , geboren 12 December 1795 , gedoopt 1 Januari 1796."

Sibilla. ede was de geliefde vrouw die, toen regenbogen den 223ten Februari 1814 overleed in den ouderdom van 48 jaren, als onbemiddelde weduwe met zes kinderen achterbleef. Zorgvolle jaren hebben zij zeker gekend; maar naar alles, wat wij van hen vernemen is hun huwelijk zeer gelukkig geweest; en hard heeft regenbogen voor de geliefde zijner jeugd en voor hun beider kinderen 'gewerkt. Hoe pleit ook dit alles voor de persoonlijkheid, voor het karakter van den Theoloog, van wien zooveel hervormende gedachten zijn uitgegaan

Bij hem niets van dat halve, dat ik voor mij ten minste bij zijne tijdgenooten van der palm , heringa , muntinöhg , van vüorst en anderen mem te vinden, hoe hoog ik ook hunne gaven en talenten weet te waardeeren Regenbogen heeft dingen gezegd, openlijk en krachtig, die eens kloek en duidelijk moesten gezegd worden, en die waarlijk werking hebben gedaan. Hij was een heldere geest; en zijne innige waarheidsliefde, zijne onbesmette oprechtheid dreven hem voort om voor zijnen tijd uit te spreken, wat hij meende, als geleerde en geloovigemeonde, dat in het belang van den Christelijken godsdienst uitgesproken moest worden, tot heil van vele zoekende en twijfelende zielen.

Ik geloof, dat de dagen van regenbogen als

Sluiten