Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Thans is compleet verschenen:

Bijgeloof uit alle Tijden

DOOR

F S. KNIPSCHEER

Geïllustreerd naar oude platen en spotprenten

Compleet in vijf losse deeltjes f 2.—. Afzonderlijke nrs. f 0.50

I. De Duivel

a. De Duivel in den vóór-Christelijken tijd. — b. De Duivel in het Nieuwe Testament. — c. De Duivel in de Christelijke Kerk.

II. Satansdienst

a. Inleiding. — b. Het Satansgeloof vóór de Hervorming. — c. Het Satansgeloof na de Hervorming. ■— d. Bijgeloof en Gruwelen. — e. Slotwoord.

III. Hekserij

a. Inleiding. — b. De invoering der Heksenprocessen. — c. De Heksenprocessen. — d. Bestrijding van het Heksengeloof.

IV. Demonen

a. Inleiding. — b. De Demonen bij verschillende volkeren. — c. De Demonen in den Bijbel. — d. De Demonen in de Christelijke dogmatiek. — e. Vampiers en Weerwolven.

V. Verhalen uit de Betooverde Wereld

a. Inleiding. — b. Het standpunt van Balthasar Bekker tegenover zijne tijdgenooten. — c. Eenige „merkwaardige historiën" uit den tijd en het leven van Bekker. — d. Slotwoord.

Tezamen vormen deze vijf deeltjes een kloek boekdeel van 258 bladzijden, een interessant stuk cultuur-geschiedenis gevende.

Banden voor 't geheele werk worden binnenkort verkrijgbaar gesteld.

UITGAVE HOLLANDIA-DBUKKËBIJ BAARS

Sluiten