Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Snuifjes

namens de Afd. Amsterdam van de Vereeniging „De Dageraad" aangeboden aan Bs. H. BAKELS in ruil voor zijn Bouquetje Dogmatiek.

Prijs 15 cent

Zoo juist verschenen:

Herinneringen aan ons Vorstenhiis.

DOOR

J. KNOPPERS W.Kzn,

Geïllustreerd

91 bladzijden — Prijs slechts 25 cent!

Een interessant boekje, bevattende persoonlijke herinneringen van iemand die, door de betrekking waarin zijn vader tot het Hof stond, gelegenheid gehad heeft de vórstelijke personen op Soestdijk van nabij gade te slaan.

Verschenen:

„BOUWSTEENEN"

Keur van „Goede Gedachten" tot opbouw van het Geestelijk leven — BIJEENVERZAMELD DOOR —

P. VAN VLEDDER Met een aanbevelend woord vooraf van A.S. Carpentier Alting.

Prijs in slap linnen f 1.—; in prachtband f1.50; in prachtband (kop verguld met leeslintje) f 1.90.

grë~ Dit boekje, bevattende meer dan zeventienhonderd aphorismen van denkers en dichters uit alle tijden, is een ware schatkamer. De uitgave in slap linnen leent zich uitnemend tot „zakbijbeltje ; de edities van f 1.50 en f 1.90 zijn zeer geschikt voor geschenk.

Sluiten