Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vóór men ter stembus gaat abonneere men zich op :

Onze politie^ partijen

EEN SERIE VAX NEGEN GESCHRIFTEN

* j nr hehandelt een bepaalde Partij en is geschreven door eenC bekend vertegenwoordiger van die Partij i De complete serie (9 nrs.) f 3-— Afzonderlijke nrs. f 0.40

Reeds zijn verschenen :

, C. E. VAN Koetsveld, De Christelijk-Historische Unie.

2. Mr. P. T. Troelstra, De Sociaal-Democratische Arbeidersparty.

3. A. Brummelkamp, De Anti-Revolutionaire Partij.

4 A Roodhuyzen, De Liberale Unie.

c'. Dr. A. C. A. hoffman, De Roomsch-Katholieke Staatspartij. 6 Dr. W. C. A. Baron van VredenburCH, De Nationaal-Historische Partij. 7. Mrl H. P. Marchant, De Vrijzinnig Democratische Bond.

Elk nr. geeft een heldere uiteenzetting van de beginselen der behandelde Partij!

Thans is compleet verschenen:

Groote Denkers

door Dr. A. H. DE HARTOG t Kant' — II. Schopenhauer; — III-Von Hartmann;

— IV. Fichte; — V. Schelling; — VI. Hegel.

Elk nr. behandelt op beknopte en heldere wijze een wijsgeer en diens stelsel.

Priis oer nr f 0.40. De complete serie ineens genomen (in 6 losse stukken) t 8.-. Gebonden in één band (282 bladzijden ; doorloopende pagineering) t 2.50.

m^ Dit standaardwerk betreffende de nieuwere wijsbegeerte mag in géén boekenkast ontbreken !

Sluiten