Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 6.

IN O. 7. J-/I. XZt. 1*. I\ 1 U IJ 1 y ULCIi iS.llg IV-A«»frlftVllVl»lUUf

No. 8. Pater H. Ermann s.J., De Jezuïetenorde. No. 9. H. H. Barger, De Nederl. Hervormde Kerk in haar tegenwoordigen toestand. No. 10. M. Mooij, Bond van Vrye Evangelische Gemeenten.

In de He serie verscheen:

No. 1. Charles W. Penrose, Het „Mormonisme". No. 2. Dr. S. D. van Veen, Het Stundisme. No. 3. N. van Beek, Het Baptisme in Nederland. No. 4. Dr. T. Cannegieter, De Moderne richting. No. 5. Pastoor J. H. Berends, De Oud-Katholieken. No. 6. P. H. Hugenholtz Jr., Vrye Gemeenten. No. 7. Dr. J. W. Pont, De Iiuthersche Kerk in

Nederland.

No 8. Opperrabbijn L. Wagenaar, De Talmud. No. 9. M. Lindenbom, HetReform-Katholicisme. No. 10. Mevr. E. G. Nieuwburg—Wood, De Kwakers.

In de Ille serie verscheen reeds:

No. 1. Bicknell Young C. S. B., „Christian Science". No. 2. Dr. P. J. Kromsigt, De ConfessioneCle

Richting.

No. 3. Mr. Isidore Hen, Het Zionisme. No. 4. S. K. Bakker, Het Christen-Socialisme. No. 5. M. Beversluis, Spiritualisme enSpiritisme. No. 6. Dr. J. J. P. Valeton, De Ethische Richting. No. 7. Dr. J. P. de Bie, De Orthodoxe Kerk in

Rusland.

No. 8. G. Barger, De Swedenborgianen. No. 9. F. C. Fleischer, De Doopsgezinden.

Linnen PortefeuiSIes

Ter bewaring van de losse nummers „Kerk en Secte" stellen wij voor onze inteekenaren verkrijgbaar nette grof linnen portefeuilles met rooden opdruk. Iedere portefeuille geeft berging voor 10 nrs. Wil men de nrs. gemakkelijk voor de hand houden, dan zijn deze portefeuilles onmisbaar.

Prijs per stuk 50 cent.

Uitgave Hollandia-Drukkerij, Baarn.

>

Sluiten