Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze DRIE LEERREDENEN zijn de EERSTE DUBBELE AFLEVERING van de TWAALF TWAALFTALLEN LEERREDENEN, die de Maatschappij tot Uitgave van Gereformeerde Geschriften voornemens is, bij genoegzame deelneming, in het licht te geven.

Bij Inteekening: per jaar ƒ3.— (in kwartaalbetaling van telkens 75 cent), — waarvoor men TWEE TWAALFTALLEN ontvangt.

De geheele Serie wordt gepremieerd met een portret van Dr. H. F. Kohlbriigge.

Sluiten