Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ym mere, körner und greslin uff ertrich, frücht und pletter uff baumen, stern und engelische geyst yn den himmelen seyn, als offt und dick mit deinem lieben sün seihestu gegrüsset, du allerreinigste mutter gottes, du allerfruchtbarste iunckfraw Maria vol gnaden, der herr ist mit dir, du bist gesegnet über alle frauwen, und gesegnet ist die frucht deines leibs, Ihesus Christus, ein sün des lebendigen gottes, ein glantz vetterlicher lieb, und gesegnet seyn dein ersamsten eltern, Joachin und Anna, usz welchen ansünd, dein edelster und iunckfrawlicher leib ist herkommen. Bitten gott vor uns armen sünder ytzund und an unserem letzten ende, Amen".

Wie dus Joachin en Anna, Maria en Christus groet met zoovele „ave's" als er korrelen zand liggen aan het strand, als er droppels water zijn in de zee, als er vruchten en bladeren zijn aan de boomen, sterren en engelen aan en in den hemel, ontvangt 100 dagen aflaat van den kardinaal Raymundus Peraudi '). Korter kon het zeker niet gezegd worden; meer lof als hier genoemd wordt kon niet worden gebracht. De superlativus is gekozen, die niet meer te overtreffen valt. De vraag rijst echter of dit „te veel" den vromen zin der devote leeken niet eerder geschaad heeft dan gebaat en of men nog inhoud heeft gelegd in deze woorden. De positivus is dikwijls krachtiger dan de superlativus, en ... . alle overdrijving drijft over.

Nog eene andere bijzonderheid maakt deze prent zoo hoogst merkwaardig, namelijk, dat de bisschop van Utrecht hare verspreiding door een breve heeft bevorderd en daarbij nog 40 dagen aflaat voor de vereering van St. Anna heeft gevoegd s). In het Archief der gemeente Utrecht be-

1) Deze aflaat-prent is beschreven door: W. L. Schreiber, Manuel etc., T. III, no. 2924.

2) Deze breve is naar het origineel hierachter als bijlage afgedrukt.

Sluiten