Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

prenten onder de menschen te brengen. Gaarne kocht de eenvoudige leek dergelijke plaatjes, waarop hem de aflaat bij dagen en jaren ja! bij eeuwen te gelijk werd verleend. Kerkvorsten werden, naar zij zeiden, „door goddelijke inspiratie" aangevuurd den verkoop ervan te bevorderen. In de diocese Utrecht wilde bisschop Frederik van Baden op deze wijze den roem en de glorie van de heilige Anna verbreiden, die als „de vruchtbare wortel van den boom, die ons zulk een appel des heils heeft opgeleverd", behoorde vereerd te worden.

B IJ L A G E.

Adrianus Apelteren, Dei et apostolice sedis gracia episcopus Sebastensis et reverendissimi in Christo patris et domini domini Frederici marchionis de Baden, episcopi Traiectensis in spiritualibus vicarius generalis, universis et singulis cuiuscumque status aut condicionis existant ad quos nostre presentes littere pervenerint, salutem in Domino sempiternam. Quum pia nos devocio divinaque inspiracio multipliciter ammoneant et hortentur, universos Christifideles inquantum possumus et valemus incitare et exhortari ad extollendum et ampliandum honorem divinum quo ad divinam graciam et gloriam captandam aptiores reddantur et graciores; attendentes insuper, quod illis potissimum, exhiberi deceat gratitudinis beneficium, e quibus exordium sumpsit salus omnium. Hinc est quod nos singulari affeccione devicti in laudem regine glorie et filie sublimissime matrem cupientes honorare, Annam sanctissimam extollimus et laudamus, omnique honore dignam predicamus et dicimus, felix radix illius arboris, que nobis protulit pomum salutis meritoque decet laudari a fidelibus, quibus tante contulit beneficium pietatis; quare ad sanctissime predicte matrone

Sluiten