Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarin ik betoogd en naar 'k meen bewezen had, dat kerk en staat in Israël, in hun wezen altijd onderscheiden zijn geweest, met instemming aangehaald te zien in Bavinck's Dogmatiek. *

Dit was voor mij een klaar bewijs, dat ten slotte èn hij èn wij allen, slachtoffers zijn van de list des duivels, die er in geslaagd is, eerstens door onze oude libertijnsche magistraten in de praktijk, en toen in onze synodale organisatie ook in theorie, Gods Woord los te maken van de confessie, en wel zóó, dat ieder, hoofd voor hoofd, zonder eenige controle, dan die der gangbare wetenschap, daarmee naar hartelust kon omspringen.

öod heeft nooit gewild, dat Zijn Woord, buiten het leven der gemeente en de leiding des Geestes in een welgestelde kerk, zou staan als corpus delicti verwezen naar het laboratorium der H. H. Professoren.

3. Ik geloof, dat het alleen onder die regeering zal komen tot de eenigheid des geloofs en de kennis van den Zoon van God.

— Welnu, wat zou dat? hoor ik zeggen, dat gelooven we immers allen en hopen we voor de toekomst

Inderdaad? en hebben ondertusschen èn de kerk èn

alle dingen zóó ingericht, dat het er niet alleen niet toe komt, maar niet toekomen kan.

„Das Wort sollen sie mir stehen lassen" zegt Luther.

Ge moet, dunkt me, toch gevoelen, dat er iets niet in orde is, wanneer na alles wat er èn door mij n door wijlen Prof. Gunning gezegd en gedaan is, om nu niets anders te noemen, ons optreden inzake de tegenwoordige organisatie onzer kerk, zonder opzettelijk kwade bedoelingen, „en bagatelle" behandeld wordt.

Begeert men die Christusregeering wel, als het eerste en voornaamste?

Is men niet al te zeer met de uitdrukking van zijn geloof tevreden?

Daarom, terwijl Oranje de gelijkstelling van hervormde en roomsche eeredienst had verkregen, derhalve zonder eenige

* Deel IV pag. 133.

Sluiten