Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geefsch pogen om de factoren van het schoolinstituut in organisch verband te zetten.

De kinderen zijn de meest belanghebbenden. Om hen gaat het. Hun welzijn wordt door ouders en onderwijzers in het oog gehouden. De kinderen zijn er niet om de school en de onderwijzers, maar deze zijn er om de kinderen. Aan de mannen van het vak wordt door de ouders met vol vertrouwen overgelaten, hoe algemeene en bijzondere methodiek worden dienstbaar gemaakt; daarover hebben die te beslissen, dat is hun studie, hun werk. De onderwijzers hebben er voor te waken, dat ze geen slaaf der velerlei elkaar verdringende methodes worden, maar streven er naar zich bewust te worden, wat de eischen van 't leven zijn voor hunne discipelen, en trachten zooveel mogelijk de schaduwzijden van het klassikaal onderwijs te verzachten, om den ouders behulpzaam te zijn, elk kind te vormen, naar aanleg, aard en karakter.

Onder leiding van een wakker bestuur, komt in 't verenigingsleven de geregelde samenwerking tusschen ouders en onderwijzers tot haar recht. In districtsvergaderingen wordt voeling gehouden met naburige schoolgemeenten. Daar komen vele vragen tot oplossing, wordt raad gevraagd en gegeven. Een verstandig ingerichte broederlijke schoolvisitatie leert de leiding, de ontwikkeling van het schoolleven en de rechte verhoudingen daarin nader kennen en verbeteren. Het algemeen schoolverband snoert de districten samen, een goed ingerichte eigen inspectie blijkt noodzakelijk. Het rijkstoezicht trekke zich meer en meer terug tot de behartiging van de noodzakelijke, algemeene schoolbelangen en een gezond decentraliseerend Christelijk schoolwezen bloeit op de erve, door God zoo rijk gezegend, niet het minst mogelijk geworden door een stelselmatig ingericht verband tusschen Huis en School.

Sluiten