Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heerschappij moet de mensch worden verlost en komen onder de macht van eenen anderen Vorst, namelijk Christus.

Hij is de Koning gezalfd over Zion, den berg van Gods heiligheid. De ware bekeering is niets minder dan dit. Wél een hard woord om te hooren voor Festus en Agrippa, in wie Joden en Heidenen hier vertegenwoordigd zijn, — wel een hard woord voor ieder van nature zoo hoovaardigen mensch, maar desniettemin de waarheid, gelijk de Heilige Geest ons leert, en gelijk ze hier, met ernst en waardigheid, onomwonden door Paulus, als getrouw getuige van Christus wordt uitgesproken.

Van de macht des Satans tot God, welk eene onbeschrijfelijke verandering! Dan worden den slaaf der zonde, zijn ketenen verbroken, dan worden den gevangene de deuren der gevangenis geopend, dan wordt de gebondene ontbonden en gesteld in de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Dan wordt verstaan, en in beginsel genoten, wat het zegt: indien u de zoon zal vrijgemaakt hebben, dan zult ge waarlijk vrij zijn. Dan zegt ge niet als de Joden van weleer, wij zijn Abraham's zaad, om alleen op uiterlijke dingen uw hoop te bouwen voor de eeuwigheid, dan is

Sluiten