Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christus alleen voor u het fundament, waarop al onze hoop is gebouwd. Welbewust en volkomen zeker, dat er geen anderen Naam onder den hemel is geopenbaard, waardoor we moeten zalig worden, zegt ge met Paulus: Niemand kan een ander fundament leggen, dan hetgeen gelegd is, namelijk Christus.

Van de macht des Satans tot God — duidelijker kan het nooit worden uitgesproken dan gelijk Paulus het hier in die schitterende vergadering doet, dat de mensch, zoo Jood als Heiden, van nature onder de macht des Satans is. Wie zal zeggen wat onder het hooren van deze woorden in het hart is omgegaan van een Festus, en vooral van Koning Agrippa, die als Israëliet, in den Joodschen godsdienst onderwezen was. Dat was waarlijk geen prediking naar den mensch, maar wel tegen den mensch. Dat is de prediking, waartegen ten allen tijde, op geweldige wijze is geprotesteerd. Dat deed men reeds toen de Zoon Gods in de menschelijke natuur omwandelde en zelf predikte. Dat doet de Stadhouder Festus tot Paulus zeggen: Gij raast Paulus, de groote geleerdheid brengt u tot razernij. Dat doet de valschelijk genaamde wetenschap, en de rechtzinnige modegodsdienst van de tegenwoordige eeuw, in haat en vijandschap ontbran-

Sluiten