Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den tegen hen, die als getrouwe getuigen van Christus, in navolging van een Pau'us, nog de volle waarheid durven zeggen, en die optreden met het onvervalschte evangelie van Christus.

Dat is geen evangelieprediking durlt men wel te zeggen. Een ander zegt, dat is een verouderde voorstelling zooals men verwachten moet, van menschen, dien het aan de noodige ontwikkeling ontbreekt en die met hun tijd niet meeleven. En, om niet meer te noemen, velen zeggen: spreek tot ons zachte dingen, en schuwt onze bedriegerijen. Men wil wel bekeering prediken en van bekeering hooren, maar niet van zulk een bekeering. Men wil een bekeering, die de mensch zelf kan tot stand brengen. „Het dood zijn door de zonden en misdaden," heeft bij een groot gedeelte van het tegenwoordige geslacht uilgediend. De ijdele filosofie heeft in dezen een nieuwere wetenschap voortgebracht, waardoor duizende zielen ten verderve gaan. Een christenkind, zoo beweert men, is geen gebondene in Satans macht, en daarom moet er nu wat anders worden geleerd.

Bewust van zijn hooge en heilige roeping, vraagt Paulus niet hoe Festus, hoe koning Agrippa, noch iemand anders uit zijn hem aanblikkend gehoor er over

Sluiten