Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ge den dood geschreven op alles, waar ge te voren het leven in meendet te vinden. Daarom is voor dezulken geen grooter behoefte, geen inniger begeerte, geen sterker verlangen dan te mogen komen tot die weldaad, door het lijden en sterven van Gods Zoon verworven: de vergeving der zonden. Naar waarde is deze weldaad nooit te beschrijven, door geen sterveling is zij naar waarde te roemen. Wie door Gods genade in die weldaad mag deelen, behoeft eigenlijk voor niets meer te vreezen. Immers dan is de oorzaak van verwijdering, namelijk de zonde, tusschen u en uw God weggenomen , nu kan en wil en zal de Heere overeenkomstig Zijn Woord en dierbare beloften aan Zijn volk gedaan, u geven het einde en de verwachting. Eertijds waart ge een vijand, nu een vriend Gods. Eertijds waart ge een vreemdeling maar nu zijt ge om Christus wil tot een kind Gods aangenomen. Alle Gods beloften zijn nu ook voor u, in Christus Jezus ja en amen, Gode tot heerlijkheid en u tot zaligheid. Wel blijft het leven in deze tegenwoordige wereld ook voor u een woestijnleven, een leven van vreemdelingschap, maar de Heere zal u naar Zijne belofte leiden naar Zijnen raad, en daarna opnemen in heerlijkheid. En al deelt ge dan in dit leven ook in allerlei

Sluiten