Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beproevingen, al moet ge zelfs strijden en worstelen ten einde toe, de zekerheid en zalige bewustheid, dat ge aan het einde van uw aardsche loopbaan, de kroon der heerlijkheid, als een onverderfelijke levenskroon, uit genade zult ontvangen, weegt rijkelijk op tegen al de moeite aan het tegenwoordige leven verbonden.

Vergeving der zonden, in die weinige woorden is saamgevat, waar een wereld vol gedachten in begrepen is, en wat de omschrijving is van dat heerlijk doel en einde, wat naar Gods wondervolle raad, door de prediking van het evangelie, door de werking des Heiligen Geestes, wordt bereikt. Gelukkig de mensch, die dit verstaat en gelooft, die zal de middelen der genade, die zal de zending van Gods dienaren, die zal de prediking van het evangelie niet verachten.

Vergeving der zonden, noemt Paulus, en hij laat er in eenen adem op volgen: en een erfdeel onder de geheiligden. Die geheiligden zijn de afgezonderden, die Paulus hier denkt, als de vrijgekochten door Jezus bloed, die een erfdeel door God is toegezegd. Zij, die kinderen zijn, die zijn ook erfgenamen, erfgenamen van God en medeerfgenamen van Christus. Dat doet ons denken aan die onuitsprekelijke zaligheid en heer-

Sluiten