Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Bladzijde.

Inleiding. 3

De herdenking op 14 October 1910 van de Afscheiding der Ware Gereformeerde gemeente te Amsterdam 14 October 1835 van het sedert 1816 bestaand hervormd genootschap. — Afscheiding en Doleantie. — Geene verdediging van de Afscheiding. — Geene volledige geschiedenis, slechts een woord ter gedachtenis in verband met Psalm 105 : 1—4. — Wijze van behandeling. — Bronnen.

I. Het begin der Afscheiding in Nederland. 9

Levensgeschiedenis en bekeering van Ds. H. de Cock. — De kerkelijke procedure van Ds. H. de Cock. — Acte van Afscheiding of Wederkeering. — Openbaring der gemeente te Ulrum. — De eerste Afgescheidene predikanten. — De drijfveeren tot Afscheiding.

II. Het begin der Afscheiding in Amsterdam. 25

De notulen van 14 October 1835 tot 12 Maart 1836. — De eerste vergadering. — De verkiezing van ouderlingen en diakenen. — Offervaardigheid. — Eerste plaats van samenkomst. — Vervolging.

III. De voortgang der Afscheiding in Nederland. 32

Zij is geene verheerlijking van menschen, doch

Sluiten