Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2o. de drie artikeltjes, waarin de Redactie van „het Volk" hare „bewuste" lezers met een paar uitvluchtjes trachtte te biologeeren. 3o. de „open brieven" van Mr. Tideman en Dr. Wiedeman.

4o. mijne antwoorden daarop.

5o. een naschrift, waarin met weinig woorden de huidige stand van de lintjes-zaak gekenschetst wordt; en waarmede naar schrijver's oordeel alle Kuyper-vervolgers het voorloopig „doen" kunnen.

Sluiten