Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een uitgave voor iederen ontwikkelden leek is:

„Uit Zenuw-en Zieleleven"

Uitkomsten van Psychologisch Onderzoek

Prijs per nr. f 0.40; per serie van 10 nrs. (bij inteekening) f3.— Reeds verscheen :

No. 1. Genie en Waanzin, door J. van Deventer

Szn., Inspecteur van het Staatstoezicht op Krankzinnigen.

No. 2. D e Oorzaken van Degeneratie, door

Mr. H. Verkouteren, Advocaat te Amsterdam.

No. 3: Over de mogelijkheid van Telepathie (Gedachtenoverdracht), door Is. Zeehandelaar Jbzn., Arts. No. 4.: Abnormale Karakters, door Prof. J. L. A. Koch.

No. 5.: Grepen uit de prakt ij k van het Onderwijs en de Opvoeding betreffende Achterlijke Kinderen, door S. Wiersma.

No. 6: Ervaringen uit de bijzondere Strafgevangenis

te 's-H e r t o g e n b o s c h, door Dr. J. Casparie. No. 7: Over het Bewustzijn, door Dr. C. J. Wijnaendts Francken

Groots Godsdiensten

Per nr. f 0.40. Per serie van 10 nrs. (bij inteekening) f 3.—

No. 1. Shintó, de Godsdienst van Japan, door

Dr. M. W. de Visser, Conservator van 's Rijks Ethnographisch Museum te Leiden.

No. 2. D e Godsdienst van het Oude Egypte,

door Dr. P. A. A. Boeser, Lector voor de Egyptologie aan de Rijks Universiteit te Leiden.

No. 3. Grieksche Religie, door Dr. J. Vürtheim, Rector

v. h. Erasmiaansch Gymnasium te Rotterdam. No. 4.: Animisme, Spiritisme ec Feticisme onder de volken van den N e d e rla n d s c h-I n d i só h en Archipel, door Prof. Dr. A. W. Nieuwenhuis. No. 5 : D e Godsdienst der Babyloniërs en Assyriërs,

door Prof. B. D. Eerdmans.

No. 6: Het Buddhisme, door Prof. J. S. Speyer. No. 7 : Hindoeïsme-, door Prof. J. S. Speyer.

Sluiten