Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tweede antwoord: alles!

Derde antwoord: wanneer men kan zeggen »niets« en ook kan zeggen »alles«, dan is er zeker meer verband, dan men zoo oppervlakkig denkt; dan is er zeker misverstand ; dan zit er wat achter.

Ik ga naar de drie antwoorden luisteren.

1. De Kerk en het Socialisme hebben niets met elkander uit te staan.

Dat is algemeen bekend en het is ook duidelijk genoeg. Welk socialist gaat er nu naar de kerk ? En welk kerksch mensch hoort er nu bij de socialisten ?

Onlangs deed ik huisbezoek. Ik belde aan een bovenhuis. Per touw werd de deur opengetrokken. En in de kromming van de trap verscheen een vrouwengestalte.

^Juffrouw, ik ben de dominé!«

»0, dan moet u maar doorgaan. Want ik ben met de wasch bezig en mijn man is van de Kerk afgegaan; die heeft zich aangesloten bij de Sociaal-democraten«.

Dat is nu een stem uit het volk. «Afgegaan van de Kerk en aangesloten bij de Sociaal-democraten«. Die twee staan dus buiten elkaar, op mijlen afstand.

De praktijk bewijst hetzelfde. Ik herinner mij de aankondiging van een socialistischen cursus op Zondagmorgen. En tooneelvoorstelling met bal op de Kerstdagen is ook al geen uitzondering.

Het spreekt trouwens van zelf, dat de Kerk en het Socialisme niets met elkaar te maken hebben. Ze hebben het over heel verschillende dingen.

Veel menschen beschouwen de Kerk als een soort levensverzekering voor de eeuwigheid. Hier op aarde, in het gewone leven, bij de practische vragen, voor gezin en ambacht heeft de Kerk niets te zeggen. Zij zorgt, dat gij rustig sterven kunt en veilig aanlanden in het land achter het graf. Heeft iemand daar nu behoefte aan — zegt een socialist — Iaat hij zijn gang gaan. Maar

Sluiten