Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij de armen komen. Verklaart gij nu: ^Die heele Kerk bemoeit zich alleen met de armen« ?

Natuurlijk niet,

Wij moeten van weerskanten probeeren, de kinderachtigheden ter zijde te laten.

Alleen moet de Kerk zorgen, dat zij niet zooveel aanleiding geeft tot klachten. Want wie veel onder de menschen verkeert, ontdekt toch wel, dat zulke »kleinigheden« grooten invloed hebben. Hoe menigeen onder ons volk is van de Kerk afgewend door misstanden in de regeling van de armenzorg, van het plaatsen-geld, in de behandeling van minvermogenden bij trouw en aanneming en doop. Zoekt maar. In menig dorp, haast in elke stad zult gij zulke afstootende misstanden vinden. —

Dan laat ik ook ter zijde, wat helaas niet steeds een kinderachtigheid is, maar wat toch de zaak nog niet in de diepte opvat.

De kerkelijken — zoo zegt men — slaan een mensch dadelijk met een paar teksten dood. Hier of daar staat wat in den Bijbel. Ze halen het voor den dag te pas of te onpas. En ze meenen, wonder-verstandig gehandeld te hebben en bovendien heel afdoende gesproken te hebben, als ze maar een Bijbelwoord hebben genoemd.

Helaas, dat komt voor. Menig christen maakt niet genoeg ernst met het Woord van God en gebruikt dat als een pakhuis, waar men maar een of ander uithaalt. Natuurlijk strijden ze dan met woorden, die daar en zóó niets te beteekenen hebben.

Precies als de socialisten. Die — zoo zeggen de kerkelijken en dan hebben ze ook weêr gelijk — die slaan u met een paar groote woorden dadelijk dood : »kapitalist , uiitbuiten«, »loonslaaf«, »onderkruiper«. En ze kijken, alsof ze het pleit gewonnen hebben. En ook zij halen teksten aan buiten alle verband en ook zij gebruiken die zonder verder nadenken over de beteekenis.

Sluiten