Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nen, niet van het werk, dat de Vader Hem te doen gegeven had, kunnen afbrengen. Hij heeft wel standgehouden. Hij, het eeuwige Woord, bleef in het Woord; Hij heeft het geloof in God weder daargesteld. Alzóó heeft Hij volbracht de eeuwige Wet; alzóó heeft Hij verworven de eeuwige gerechtigheid; alzóó verzoende Hij God.

Zwaar genoeg heeft Hij het in deze wereld gehad; met zuchtingen, met vele gebeden tot God, met vele tranen is Hij over alles heen gekomen. Hij heeft in deze wereld niets gezien, dan het tegenovergestelde van wat Hij was. Immers Hij was hier een worm cn geen man, een smaad van menschen en veracht van het volk. Maar juist in zulk eene gestalte, dat Hij de meest verachte was van allen, ja de onwaardigste onder de menschen, en Hij Zich daarbij eeniglijk aan den Vader en aan Diens wil gehouden heeft, heeft Hij de wereld overwonnen, is de wereld aan Hem te schande geworden, en heeft zich geopenbaard „wereld" te zijn.

Nu zijn wij dan nog in deze wereld en gaan er nog doorheen. En zijn wij daarin, zooals Hij in de wereld was, dan moet ons dat volstrekt niet zoo bijzonder aanvechten, veelmeer behooren wij het goed in gedachtenis te houden, dat Hij in deze wereld gekomen is. Is Hij nu hier geweest, en heeft Hij gesmaakt wat het in heeft, in deze wereld te zijn, dan weet Hij het immers zeer goed, hoe het ons in deze wereld te moede is, aan welke gevaren wij van de zijde der wereld blootgesteld zijn; ook weet Hij het zeer goed, hoe de wereld, onder een' grooten schijn van gerechtigheid en godzaligheid, ons van het voorgestelde wit tracht af te houden, t.w. van de hemelsche roeping Gods; ook weet Hij, dat wij in al deze gevaren zeer ras onderliggen en verloren zijn. Zoo kent Hij de macht, de list, het geweld der wereld; ook de duisternis, die zich

Sluiten