Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grond hebben om vrij-en blijmoedig te rusten in het verbond, met Izak opgericht,— in den algenoegzamen God, in den Naam: Christus Jesus. En mocht hij ook schijnbaar veriaten zijnen weg reizen, hij zal desniettemin tegenover de wereld in den Heiligen Geest met blijdschap tot lof en prijs der genade betuigen wat David betuigt (Ps. 18:22,23): „Ik heb des Heeren wegen gehouden en ben van mijnen God niet goddelooslijk afgegaan; want al Zijne rechten waren voor mij; en Zijne inzettingen deed ik niet van mij we g".

AMEN.

Sluiten