Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te hebben? Dit was het, wat Paulus deed. Aan het bittere water, dat uit hem was voortgekomen, had hij het geleerd z'chzel ven eens voor altijd te verwerpen' en in een tijd, toen hij schrijven kon: „Ik heb den goeden s rijd gestreden, ik heb den loop geëindigd, ik heb het eeoof behouden" (2 Tim. 4 : 7.) van zichzelven van harte e belijden. „Onder de zondaren ben ik de voornaamste".

Of wat maakt de zonde tot zonde? Is dat misschien ons oordeel of ons geweten? of is het Gods Woord en Gebod? Indien het Gods Woord en Gebod is, moeten wij dan niet bij alle zonden, die wij bedreven hebben en bedrijven, tot de erkentenis komen, dat wij de bron zijn waaruit de overtredingen van het Woord en van het Gebod Gods voortkomen; zooals dan ook David beleden heeft,k heb gezondigd"; en wederom: „Zie ik

ri p "h ' " P/1 gerechtigheid geboren, en in

1 e e mij mijne moeder ontvangen'"? Dat elke overtreding van de tweede Tafel der Wet ons tot de

trr'eife' h°,e Wij z0ndaren zii" te§en de eerste er Wet> 700a,s ook weder David dit bekend heeft zeggende: „Tegen U, U alleen heb ik gezond^g^en gedaan dat kwaad is in Uwe o o g e n".

O mijne Geliefden! wanneer deze bekentenis bij ons is dat elke zonde eene overtreding is van het Woord en Gebod Go d s, eene misdaad tegen Zijne heilige Maje s te 11; dat het is oproer tegen den Hemel en ongehoorzaamheid tegen den vol zaligen G o d, dan komen wijeerst in de rechte school, om de schuld niet op de zonde te werpen maar op onszei ven. In die school leeren w.j dan ook, het Woord en het Gebod Gods meer lief te hebben dan onszelven, dan eene gansche wereld en al het

Sluiten