Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de Remonstrantie het doel hadden scheuring te maken of een nieuwe kerk in de oude te stichten. Zij beoogden integendeel — zooals door Prof. Groenewegen is aangetoond — scheuring te voorkomen. Daarom zijn zij ook niet vrijwillig de kerk uitgegaan; op de synode te Dordrecht heeft de meerderheid, gebruik makend van hare overmacht, hen uitgeworpen. Altijd hebben zij er dan ook prijs op gesteld, zich Remonstrantsch-Gereformeerden te noemen; en na hunne gedwongen afscheiding hebben zij een Broederschap gevormd, waarin zij, ten opzichte van hunne organisatie, de oude tradities zooveel mogelijk voortzetten. Vergelijken wij, wat de bepaling van het begrip der kerk betreft, de Nederlandsche Geloofsbelijdenis met de eerste geloofsleer der Remonstranten, de „Theologia Christiana" van Van Limborch, dan zien wij zeker verschil, maar een verschil dat zijn oorsprong vindt in de uiteenloopende opvattingen van het leerstuk der praedestinatie. De vergadering der uitverkorenen en die der geroepenen: met deze tegenstelling zou men het verschil tusschen de beide definities kunnen aanduiden.

Zoo zien wij dat ook op dit punt de praedestinatie de scheidslijn vormt tusschen Calvinisten en Remonstranten; en vragen wij thans, welke van beide partijen het recht had hare tegenstanders toe te voegen dat zij „nieuwigheden" wilden invoeren, dan is het niet twijfelachtig dat de Remonstranten zich met een beroep op het verleden volkomen konden rechtvaardigen. Immers, onze hervormers

Sluiten