Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitgaat van den omgang met jonge mannen en vrouwen, die het Evangelie van Jezus Christus belijden en wenschen te verkondigen, zoo moge er in myn woord, mijn persoonlijken omgang iets zijn dat Uwe beste gaven helpt ontwikkelen Ik zal mij gelukkig achten wanneer ik op deze wijze Uw geloof mag versterken, Uw wetenschap vermeerderen.

Ik heb gezegd.

Sluiten