Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over haar uit, doch in plaats van vernietigd te worden, werd voortdurend het woord van Tertullianus bevestigd: „Het bloed der martelaren is het zaad der kerk."

7 Vr. Welke beroemde Kerkvaders uit de 4e eeuw kent gij ?

Antw. Ambrosius, Hiëronymus en Augustinus.

8 Vr. Wat weet gij van Arius?

Antw. Deze ontkende de wezensgelijkheid van den Zoon met den Vader, doch werd op het concilie te Nicea (325) wegens ketterij veroordeeld.

9 Vr. Waarin dwaalde Pelagius?

Antw. Hij leerde, dat de mensch zonder erfschuld geboren wordt, welke leerstelling krachtig door Augustinus werd bestreden.

10 Vr. Waarin dwaalden Nestorius en Eutyches?

Antw. Nestorius stelde een volkomene scheiding tusschen de twee naturen in Christus; Eutyches daarentegen leerde, dat Christus na zijn menschwording slechts èèn natuur had gehad.

11 Vr. Welk gewichtig besluit nam het Concilie te Chalcedon (451) ten opzichte- van Christus naturen ?

Antw. Nadat hierover langen tijd was gestreden, sprak men zich uit, dat de twee naturen in Christus „onvermengd en onveranderd" waren, ook: „ongedeeld en ongescheiden".

111. LES.

De Christelijke Kerk van de 7e eeuw - de Hervorming.

1 Vr. Hoewasindezentijddetoestandderkerk?

Sluiten