Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De vaste onbedrieglijke grond der zaligheid.

.. LEERREDE ..

over 1 Petr. 2 : 6

DOOR

A. J. EIJKMAN.

Uitgesproken den 23sten Februari in de Jlmstelkerk bij gelegenheid der herdenking van zijn 25-jarigen Evangeliedienst in de t^Ced. Herv. Gemeente te Amsterdam.

A. G. C. EIJKMAN, (SCHEVENINGSCHE BOEKHANDEL) 1913.

Sluiten