Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schappen — vaste resultaten aan te wijzen, die door alle bevoegden worden aanvaard.

Zooveel klassen van subjectiviteiten, zooveel scholen!

Zeker, niemand kan het nalaten , zich met onoplosbare problemen te kwellen. Wij allen filosofeeren op onze beurt. Maar zou filosofie, met metafysika als centraal vak, werkelijk op den naam van strenge wetenschap kunnen aanspraak maken? Laten wij — zoo kan men zeggen — nu eens zoo redeneeren. Filosofie zal door een eigen methode, door een eigenaardig zelfstandigen begripsarbeid hare resultaten bereiken. Maar zij moet daarbij toch wel uitgaan van een zekere positieve kennis. Dat deze niet de gewone populaire kennis zijn kan, zooals b.v. iemand die alleen het primitiefste onderwijs genoten heeft, ze bezit — dat is toch evident. De filosofie heeft dus de bijzondere wetenschappen noodig. Maar waar is nu de grens, wat het minimum ? Dit schijnt toch voor de hand te liggen, dat de filosofie naar die mate grondiger, wetenschappelijker zijn zal, naarmate zij met den begripsarbeid, met de uitkomsten van een grooter aantal bijzondere wetenschappen grondiger vertrouwd is. En is hiermede niet haar vonnis geveld?

Om in één klein onderdeel van het eindelooze gebied der wetenschap op de hoogte te zijn van de problemen en de bereikte resultaten, daarvoor is nauwelijks één leven van hardnekkigen arbeid voldoende, en bovendien worden blijkbaar voor de bijzondere gebieden in den regel bijzondere begaafdheden vereischt. Zooals

Sluiten